Smart Bachelor for Smart Kid
โทร 02-116-5642, 093-229-6446
  • th
  • สมัครงานพี่เลี้ยงเด็ก
  • สมัครงานพี่เลี้ยงเด็ก
  • สมัครงานพี่เลี้ยงเด็ก
  • สมัครงานพี่เลี้ยงเด็ก

สมัครงานพี่เลี้ยงเด็ก

Smart Bachelor for Smart Kid

รับสมัครพี่เลี้ยงบัณฑิต เพศหญิง อายุ 20 - 35 ปี คุณวุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
มีประสบการณ์เลี้ยงเด็กมาบ้าง หรือเคยเลี้ยงบุตรมาก่อน มีจิตใจอ่อนโยน รักเด็กอย่างจริงใจ

" Smart Bachelor for Smart Kid พี่เลี้ยงปริญญาเพื่ออนาคตของลูกรัก "

job4bachelor

 

Smart Bachelor for Smart Kid

รับสมัครพี่เลี้ยงบัณฑิต วุฒิปริญญาตรี มีหน้าที่ดูแลเด็กโดยอาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่บ้าน โดยปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กตามที่ผู้ปกครองมอบหมาย ตั้งแต่เด็กตื่นนอนตอนเช้าจนกระทั่งเด็กเข้านอนตอนกลางคืน บางครั้งอาจจะต้องนอนกับเด็ก คืออยู่กับเด็ก 24 ชั่วโมง เหมือนเป็นพี่ เป็นเพื่อนเล่น และเป็นครู คือนอกจากจะต้องดูแลเด็กหลังตื่นนอน อาบน้ำให้เด็ก สอนให้เด็กรู้จักการแปลงฟัน จัดเตรียมอาหารสำหรับเด็กทั้ง 3 มื้อ ป้อนอาหาร อยู่กับเด็กตลอดทั้งวัน ดูแลการขับถ่าย และทำความสะอาด ดูแลการนอน ซักรีดเสื้อผ้าเด็ก และเสริมทักษะต่างๆ เช่นสอนหนังสือ สอนการบ้าน ฝึกภาษา กิจกรรม ศิลปะต่างๆ ร้องเต้นเล่นดนตรี ตามที่พี่เลี้ยงบัณฑิตแต่ละคนถนัด สามารถพักอาศัยที่บ้านผู้ปกครองเด็ก ฟรีทั้งอาหาร 3 มื้อและที่พัก รายได้ 12,000-15,000 บาท/เดือน ขึ้นไป มีวันหยุดสัปดาห์ละ 1 วัน และหากทำล่วงเวลา OT วันละ 500-800 บาท การทำงานของพี่เลี้ยงบัณฑิต นอกจากจะได้รับค่าตอบแทนเต็มตามสัญญาจ้าง และยังมีอาหาร 3 มื้อ และที่พักตามสมควร บางคนอาจต้องนอนกับเด็ก ๆ มากกว่า 1 คน แต่บางคนอาจจะมีห้องส่วนตัวซึ่งผู้ปกครองจัดไว้ให้กับพี่เลี้ยงบัณฑิตโดยเฉพาะ โดยมีคุณสมบัติดังนี้

รับสมัครพี่เลี้ยงบัณฑิต เพศหญิง อายุตั้งแต่ 20 - 35 ปี คุณวุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

รับสมัครพี่เลี้ยงบัณฑิต สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ผิวพรรณสะอาด ไม่อ้วน รักความสะอาด

ไม่จำเป็นต้องมีที่พักในกรุงเทพ เพราะผู้ปกครองจะจัดที่พักให้พร้อมอาหาร 3 มื้อ

รับสมัครพี่เลี้ยงบัณฑิตที่มีประสบการณ์เลี้ยงเด็กมาบ้าง หรือเคยเลี้ยงบุตรมาก่อน

รับสมัครพี่เลี้ยงบัณฑิตที่มีจิตใจอ่อนโยน รักเด็กอย่างจริงใจ สามารถดูแลปกป้องเด็กได้

หากมีความสามารถพิเศษ ภาษาอังกฤษ ศิลปะ วาดภาพ งานปั้น หรือ ร้องเต้น เล่นดนตรี จะดีมาก

รายได้ 10,000 - 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป รับเต็มจำนวนไม่ถูกหัก % ใด ๆ ยกเว้นเงินสมทบ ปกส.

นอกจากเงินเดือนประจำแล้ว ยังมีค่าจ้าง OT สำหรับวันหยุด โดยเฉลี่ยวันละ 500 - 800 บาท

Smart Bachelor for Smart Kid

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2554 จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ให้บริการส่งพี่เลี้ยงเด็ก เพื่อไปดูแลเด็กตามบ้านทั่วประเทศ โดยเน้นพี่เลี้ยงเด็กระดับบัณฑิต คุณวุฒิปริญญาตรี พี่เลี้ยงเด็กจึงมีความรู้ ความสามารถในการดูแลเด็ก และสอนความรู้พื้นฐานทั้งเด็กก่อนวัยเรียน และสำหรับเด็กวัยเข้าโรงเรียนแล้ว พี่เลี้ยงปริญญาจึงสามารถสอนการบ้าน ทำกิจกรรม ฝึกทักษะด้านการพูด อ่าน เขียน ให้กับเด็ก ๆ ได้

Smart Bachelor for Smart Kid

พี่เลี้ยงปริญญาเพื่ออนาคตของลูกรัก

Smart Bachelor for Smart Kid

89/1048 หมู่บ้านเพอร์เฟค พาร์ค 57 A หมู่ที่ 5 ซอยวัดพระนอน ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

โทรศัพท์: 02-116-5642, 093-229-6446 | อีเมล: thassabhorn_rakngam@yahoo.co.th | ไลน์ไอดี: job4bachelor

บริการของเรา
รับสมัครพี่เลี้ยงบัณฑิต

รับสมัครพี่เลี้ยงบัณฑิต วุฒิปริญญาตรี มีหน้าที่ดูแลเด็กโดยอาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่บ้าน โดยปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กตามที่ผู้ปกครองมอบหมาย

สอบถาม
สมัครพี่เลี้ยงบัณฑิต วุฒิปริญญาตรี

รับสมัครพี่เลี้ยงบัณฑิต วุฒิปริญญาตรี มีหน้าที่ดูแลเด็กโดยอาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่บ้าน โดยปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กตามที่ผู้ปกครองมอบหมาย

สอบถาม
รับสมัครงานพี่เลี้ยงเด็ก

ทำหน้าที่ดูแลเด็ก เหมือนเป็นพี่ เป็นเพื่อนเล่น และเป็นครู อยู่กับเด็ก 24 ชั่วโมง ได้รับค่าตอบแทนเต็มตามสัญญาจ้าง มีอาหารและที่พัก

สอบถาม
หางานพี่เลี้ยงเด็ก

ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กตามที่ผู้ปกครองมอบหมาย ตั้งแต่เด็กตื่นนอนจนกระทั่งเด็กเข้านอนตอนกลางคืน บางครั้งอาจจะต้องนอนกับเด็ก

สอบถาม
หางานพี่เลี้ยงเด็ก พี่เลี้ยงบัณฑิต

ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กตามที่ผู้ปกครองมอบหมาย ตั้งแต่เด็กตื่นนอนจนกระทั่งเด็กเข้านอนตอนกลางคืน บางครั้งอาจจะต้องนอนกับเด็ก

สอบถาม
งานพี่เลี้ยงอยู่กับเด็ก 24 ชั่วโมง

ทำหน้าที่ดูแลเด็ก เหมือนเป็นพี่ เป็นเพื่อนเล่น และเป็นครู อยู่กับเด็ก 24 ชั่วโมง ได้รับค่าตอบแทนเต็มตามสัญญาจ้าง มีอาหารและที่พัก

สอบถาม
หางานพี่เลี้ยงเด็กในกรุงเทพฯ

รับสมัครพี่เลี้ยงบัณฑิต การทำงานนอกจากจะได้รับค่าตอบแทนเต็มตามสัญญาจ้าง และยังมีอาหาร 3 มื้อ และที่พักตามสมควรอีกด้วย

สอบถาม
รับสมัครพี่เลี้ยงดูแลและเลี้ยงเด็กเล็ก

ดูแลเด็กหลังตื่นนอน อาบน้ำให้เด็ก สอนให้เด็กรู้จักการแปลงฟัน จัดเตรียมอาหารสำหรับเด็กทั้ง 3 มื้อ ป้อนอาหาร อยู่กับเด็กตลอดทั้งวัน

สอบถาม
หางานประจำ งานพี่เลี้ยงเด็ก

ดูแลเด็กหลังตื่นนอน อาบน้ำให้เด็ก สอนให้เด็กรู้จักการแปลงฟัน จัดเตรียมอาหารสำหรับเด็กทั้ง 3 มื้อ ป้อนอาหาร อยู่กับเด็กตลอดทั้งวัน

สอบถาม
สมัครงานพี่เลี้ยงเด็ก งานประจำ

ดูแลเด็กหลังตื่นนอน อาบน้ำให้เด็ก สอนให้เด็กรู้จักการแปลงฟัน จัดเตรียมอาหารสำหรับเด็กทั้ง 3 มื้อ ป้อนอาหาร อยู่กับเด็กตลอดทั้งวัน

สอบถาม
รับสมัครงานพี่เลี้ยงปริญญา

พี่เลี้ยงต้องทำหน้าที่อยู่กับเด็กตลอดทั้งวัน ดูแลการขับถ่าย และทำความสะอาด ดูแลการนอน ซักรีดเสื้อผ้าเด็ก และเสริมทักษะต่าง ๆ

สอบถาม
Job พี่เลี้ยงเด็ก กรุงเทพฯ

รับสมัครพี่เลี้ยงบัณฑิต การทำงานนอกจากจะได้รับค่าตอบแทนเต็มตามสัญญาจ้าง และยังมีอาหาร 3 มื้อ และที่พักตามสมควรอีกด้วย

สอบถาม
สมัครงานประจำ พี่เลี้ยงเด็ก

พี่เลี้ยงต้องทำหน้าที่อยู่กับเด็กตลอดทั้งวัน ดูแลการขับถ่าย และทำความสะอาด ดูแลการนอน ซักรีดเสื้อผ้าเด็ก และเสริมทักษะต่าง ๆ

สอบถาม
สมัครงานพี่เลี้ยงเด็กในกรุงเทพฯ

พี่เลี้ยงต้องทำหน้าที่อยู่กับเด็กตลอดทั้งวัน ดูแลการขับถ่าย และทำความสะอาด ดูแลการนอน ซักรีดเสื้อผ้าเด็ก และเสริมทักษะต่าง ๆ

สอบถาม
สมัครงานพี่เลี้ยงเด็ก กทม.

รับสมัครพี่เลี้ยงบัณฑิต การทำงานนอกจากจะได้รับค่าตอบแทนเต็มตามสัญญาจ้าง และยังมีอาหาร 3 มื้อ และที่พักตามสมควรอีกด้วย

สอบถาม
งานประจำมีที่พัก พี่เลี้ยงเด็ก

ดูแลเด็กหลังตื่นนอน อาบน้ำให้เด็ก สอนให้เด็กรู้จักการแปลงฟัน จัดเตรียมอาหารสำหรับเด็กทั้ง 3 มื้อ ป้อนอาหาร อยู่กับเด็กตลอดทั้งวัน

สอบถาม
รับสมัครพี่เลี้ยงดูแลเด็กเล็ก

พี่เลี้ยงต้องทำหน้าที่อยู่กับเด็กตลอดทั้งวัน ดูแลการขับถ่าย และทำความสะอาด ดูแลการนอน ซักรีดเสื้อผ้าเด็ก และเสริมทักษะต่าง ๆ

สอบถาม
รับสมัครพี่เลี้ยงเด็กแบบพักประจำ

รับสมัครพี่เลี้ยงบัณฑิต การทำงานนอกจากจะได้รับค่าตอบแทนเต็มตามสัญญาจ้าง และยังมีอาหาร 3 มื้อ และที่พักตามสมควรอีกด้วย

สอบถาม
รับสมัครพี่เลี้ยงเด็กแบบ ไป-กลับ

ทำหน้าที่ดูแลเด็ก เหมือนเป็นพี่ เป็นเพื่อนเล่น และเป็นครู อยู่กับเด็ก 24 ชั่วโมง ได้รับค่าตอบแทนเต็มตามสัญญาจ้าง มีอาหารและที่พัก

สอบถาม
สมัครงานพี่เลี้ยงเด็ก

รับสมัครพี่เลี้ยงบัณฑิต วุฒิปริญญาตรี มีหน้าที่ดูแลเด็กโดยอาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่บ้าน โดยปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กตามที่ผู้ปกครองมอบหมาย

สอบถาม
ติดต่อเรา
ชื่อบริษัท:
Smart Bachelor for Smart Kid
ผู้ติดต่อ:
คุณทรรศพร รักงาม
ที่อยู่:
89/1048 หมู่บ้านเพอร์เฟค พาร์ค 57 A หมู่ที่ 5 ซอยวัดพระนอน ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
ประเทศ:
ไทย
โทรศัพท์:
02-116-5642
093-229-6446
อีเมล์:
thassabhorn_rakngam@yahoo.co.th
ไลน์ไอดี: